Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin Thị Trường

Đôi điều về điều khoản "Không làm mất hiệu lực bảo hiểm"

Thứ Tư, 14/08/2019, 02:17

Điều khoản “Không làm mất hiệu lực bảo hiểm”(1) trong hợp đồng bảo hiểm đảm bảo rằng phạm vi bảo hiểm của một người được bảo hiểm (dù là người được bảo hiểm định danh, người đồng được bảo hiểm hoặc người được bảo hiểm bổ sung) không bị phương hại bởi hành động làm mất hiệu lực bảo hiểm (hành động làm mất hiệu lực hay làm suy yếu giá trị pháp lý của hợp đồng) của một người được bảo hiểm khác trong hợp đồng bảo hiểm đó.

Điều khoản này thường được người cho vay với tư cách là người được bảo hiểm bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm tài sản yêu cầu áp dụng khi họ thực hiện cho vay. Tuy nhiên, nó cũng áp dụng đối với tình huống khi một người được bảo hiểm hành động hoặc không hành động sẽ ảnh hưởng đến quyền được bồi thường của một người được bảo hiểm khác có quyền lợi có thể được bảo hiểm và không phải là người có hành động hoặc không hành động dẫn đến làm mất hiệu lực bảo hiểm trong trường hợp không có điều khoản này.

Có nhiều điều khoản khác nhau được sử dụng trong các lĩnh vực bảo hiểm khác nhau của thị trường bảo hiểm nhưng có cùng hiệu lực như:

  • Điều khoản về Nhiều người được bảo hiểm (Multiple Insured clause).
  • Điều khoản về Vi phạm cam kết hợp đồng (Breach of Warranty clause)
  • Điều khoản về Người được bảo hiểm vô tội (Innocent Insured clause).

tất cả các điều khoản này quy định rõ hành động hoặc việc không hành động của một người được bảo hiểm (có thể bao gồm gian lận, khai báo sai, không khai báo hoặc vi phạm cam kết hay điều kiện hợp đồng) sẽ không làm phương hại đến quyền được bồi thường của bất kỳ người được bảo hiểm nào khác không thực hiện hành vi làm mất hiệu lực bảo hiểm.

 

Nếu không có điều khoản riêng biệt về “Không làm mất hiệu lực bảo hiểm” (hoặc điều khoản tương tự dưới một tiêu đề khác) thì có thể bổ sung nội dung tương tự vào điều khoản về “Sự nhầm lẫn và Thiếu sót - Errors and Omissions”  (theo đó nhầm lẫn hoặc thiếu sót vô ý của Người được bảo hiểm không làm ảnh hưởng đến quyền được bồi thường của họ) để sự nhầm lẫn hoặc thiếu sót đó của bất kỳ người được bảo hiểm nào sẽ không làm phương hại đến quyền lợi bảo hiểm của người được bảo hiểm khác không có liên quan đến sự nhầm lẫn hoặc thiếu sót đó.

Một cách khác để đạt được kết quả tương tự là áp dụng điều khoản về Sự tách biệt của những người được bảo hiểm (Separation of Insureds clause) hay điều khoản về Tính tách biệt của những người được bảo hiểm (Severability of Insureds clause)(2). Điều khoản này quy định rằng hợp đồng bảo hiểm áp dụng như thể mỗi người được bảo hiểm là người được bảo hiểm duy nhất. Do đó, tự động phủ nhận khả năng của công ty bảo hiểm tuyên bố rằng hành động hoặc việc không hành động của “bất kỳ người được bảo hiểm nào” đều ảnh hưởng đến “tất cả những người được bảo hiểm”.

 

                                                                             Minh Tâm

(1) Thường có tên gọi bằng tiếng Anh là Non-vitiation hay Non-invalidation Clause.

(2) Điều khoản về trách nhiệm chéo (cross liability clause) trong bảo hiểm trách nhiệm cũng được gọi là Điều khoản về sự tách biệt/ tính tách biệt của những người được bảo hiểm.

 

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website