Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin Thị Trường

Giải pháp giảm thiểu rủi ro cho ngành chăn nuôi

Thứ Năm, 26/03/2020, 08:15

Chăn nuôi Việt Nam có lịch sử từ lâu đời và đóng góp lớn vào cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo từ nhiều năm nay. Hiện nay, theo xu thế của một nền kinh tế đang chuyển đổi, ngành chăn nuôi của nước ta là một trong những ngành có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế nông nghiệp. Mặc dù tỷ lệ chăn nuôi theo hình thức gia trại, trang trại lớn đang có xu hướng tăng lên nhưng quy mô chăn nuôi, sản xuất ở mức vừa và nhỏ vẫn chiếm hơn 50% sản phẩm chăn nuôi. Việc chăn nuôi ở quy mô nhỏ thường chịu rủi ro  cao vì không được kiểm soát và hỗ trợ tốt về thông tin bệnh dịch, kỹ thuật, kiến thức chăn nuôi hiện đại. Rủi ro dịch bệnh trên đàn gia súc ngày càng diễn biến phức tạp và có khả năng lây lan rộng, đe dọa an toàn tài chính của các nhà chăn nuôi. Thêm vào đó, tình hình biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết khắc nghiệt, bất thường làm gia tăng các rủi ro thiên tai. Do đó, trong quá trình đầu tư và phát triển ngành chăn nuôi vẫn còn nhiều rủi ro và khó khăn khác nhau

Thực tế hiện nay, ngành chăn nuôi bò sữa, trâu bò vỗ béo mang lại lợi nhuận lớn nhưng cũng lại là ngành có độ rủi ro cao. Xét về khía cạnh xã hội, nếu bị thiệt hại do rủi ro dịch bệnh và thời tiết khắc nghiệt thì nguy cơ ảnh hưởng về an sinh xã hội cũng rất lớn, đó là giá thị trường tăng cao, công ăn việc làm của người lao động bị mất… Đấy là chưa nói tới ảnh hưởng đối với tăng trưởng của ngành nông nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Xét về khía cạnh tài chính đơn thuần thì giá trị bò sữa, trâu bò vỗ béo thường cao và là cả gia sản của các nông hộ chăn nuôi, nếu bị thiệt hại do dịch bệnh hoặc chết do thiên tai thì người nông dân có thể mất cả sản nghiệp, chủ các gia trại, trang trại phải đối mặt với áp lực tài chính rất lớn. Như vậy, đòi hòi người chăn nuôi nói chung phải quan tâm vào các giải pháp quản lý rủi ro như duy trì tốt với việc quản lý giống, thức ăn, nguồn nước và chất thải, lập hồ sơ theo dõi  & chăm sóc sức khỏe của vật nuôi (tiêm chủng, điều trị thú y, v.v.) và chú ý đến an toàn sinh học.

Tuy nhiên, cho dù đã có các biện pháp phòng chống rủi ro mà người chăn nuôi chủ động thực hiện,  nguy cơ thiên tai dịch bệnh không lường hết được vẫn là rủi ro đe dọa tình hình tài chính của chủ hộ/chủ trang trại. Trong tình huống đó, bảo hiểm được coi là giải pháp hữu hiệu nhất để hạn chế, giảm thiểu tối đa rủi ro. Một sản phẩm/loại hình bảo hiểm vật nuôi phù hợp sẽ là giải pháp để giúp nông dân đỡ bớt áp lực.

Bảo hiểm vật nuôi là một giải pháp tài chính hết sức thiết thực để hỗ trợ người chăn nuôi nhằm góp phần khắc phục rủi ro, tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, giúp người chăn nuôi sớm khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Với chủ trương hỗ trợ nông dân và thúc đẩy sự phát triển của ngành nông nghiệp, Chính phủ đã ban hành Nghị định 58/2018/NĐ-CP, trong đó có chính sách hỗ trợ phí bảo hiểm cho hoạt động chăn nuôi trâu bò.

.Việc tham gia bảo hiểm giúp người nông dân tránh rủi ro tài chính khi xảy ra thiên tai dịch bệnh, có khả năng tái đàn nhanh chóng. Chính phủ  sẽ không phải chi tiền hỗ trợ cho nông dân khi có thiệt hại xảy ra, việc này do các công ty bảo hiểm đứng ra chịu trách nhiệm. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm này cũng giúp người nông dân yên tâm phát triển đàn trâu bò theo định hướng phát triển ngành chăn nuôi hàng hóa, tái cấu trúc ngành chăn nuôi và chuyển đổi cách thức chăn nuôi nhỏ lẻ thành các gia trại, trang trại tập trung.

Từ trước tới nay, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam - VINARE đã đồng hành cùng các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước giúp các hộ dân, doanh nghiệp, trang trại chăn nuôi trâu bò qui mô lớn giảm thiểu rủi ro tài chính thông qua việc triển khai chương trinh bảo hiểm vật nuôi theo cơ chế thương mại cho các đàn trâu bò mà không có hỗ trợ của Nhà nước.

Đến nay, với việc phát triển sản phẩm bảo hiểm vật nuôi và đưa sản phẩm bảo hiểm trâu bò vào thực thi chính sách bảo hiểm nông nghiệp có hỗ trợ phí của Nhà nước,  VINARE tiếp tục tham gia đóng góp một phần công sức và đồng hành cùng với chính sách an sinh xã hội của Nhà nước. Đối với những hộ nghèo và cận nghèo thì đây thực sự là một sản phẩm rất có ý nghĩa để Người chăn nuôi có một điểm tựa nhằm nâng cao kỹ thuật và hiểu biết về chăn nuôi để mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi ở qui mô lớn hơn, góp phần giúp nông nghiệp, nông thôn phát triển. Khi tham gia bảo hiểm trâu bò, các rủi ro về tài chính sẽ được chuyển giao lại cho các doanh nghiệp bảo hiểm, các rủi ro này cũng được chia sẻ bởi (VINARE) và san sẻ ra thị trường quốc tế thông qua VINARE.

Như vậy, VINARE là một đối tác quan trọng đóng vai trò trong việc phát triển sản phẩm bảo hiểm vật nuôi đáp ứng việc thực thi chinh sách bảo hiểm nông nghiệp của Nhà nước cũng như cung cấp giải pháp bảo hiểm/tái bảo hiểm cho ngành bảo hiểm để có thể thúc đẩy và phát triển thị trường cho sản phẩm bảo hiểm vật nuôi trong một tương lai không xa.

Hà nội tháng 3, 2020

LEA/PSBD

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website