Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin Thị Trường

Mùa tái tục tái bảo hiểm ngày 01/01/2020 phản ánh thị trường bất đối xứng

Thứ Ba, 07/01/2020, 04:51

Mùa tái tục tái bảo hiểm ngày 01/01/2020

phản ánh thị trường bất đối xứng

 

Theo công ty tư vấn rủi ro và môi giới tái bảo hiểm Guy Carpenter, mùa tái tục tái bảo hiểm vào ngày 01 tháng 01 năm 2020 đã được định hình là do số liệu thống kê tổn thất ngày càng xấu, thiếu dòng vốn mới chảy vào thị trường và môi trường trong thị trường bảo hiểm và tái bảo hiểm ngày càng đầy thách thức.

Theo quan điểm ban đầu của mình về mùa tái tục ngày 1 tháng 1 năm 2020, Guy Carpenter cho biết mặc dù cung về tái bảo hiểm phần lớn đủ để đáp ứng cầu ngày càng tăng của tất cả các khu vực, trừ một số khu vực bị hạn chế nhất, nhưng kết quả thay đổi đáng kể theo khu vực địa lý, nghiệp vụ bảo hiểm và công ty nhượng tái bảo hiểm do hiệu quả kinh doanh là một trong những nhân tố khác biệt chính.

Môi trường tổn thất và quan điểm rủi ro thay đổi là yếu tố quan trọng làm thay đổi tâm lý thị trường. Cho đến nay, việc đánh giá lại rủi ro đã có tác động đặc biệt đến thị trường bảo hiểm, khiến một số người tham gia thị trường đã thu hẹp quy mô hoạt động hoặc rút bớt năng lực bảo hiểm khỏi một số nghiệp vụ bảo hiểm kém hiệu quả.

Thị trường bất đối xứng

Các nghiệp vụ bảo hiểm có kết quả kinh doanh tích cực và có lãi thường được tái tục như năm trước hoặc trong một số trường hợp, mức phí tái bảo hiểm giảm vừa phải. Mặt khác, các nghiệp vụ bảo hiểm có kết quả kinh doanh xấu hơn lại phải đối mặt với những sự điều chỉnh của thị trường, trong đó có một số nghiệp vụ bảo hiểm phải chịu sự điều chỉnh đáng kể. Mức phí tái bảo hiểm gia tăng rõ rệt nhất tập trung vào một số khu vực hoặc thị trường cụ thể, thường là do có nhiều năm bị lỗ liên tiếp, hiệu quả kinh doanh giảm sút và/hoặc nhận thức rủi ro thay đổi.

Cụ thể là chiến lược phân bổ năng lực tái bảo hiểm của công ty tái bảo hiểm đã được điều chỉnh lại trong một số nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm lựa chọn ở Mỹ vào ngày 1 tháng 1 năm 2020 vì họ phải đối phó lại với tỷ lệ bồi thường tăng cao và môi trường pháp lý ngày càng khó khăn - cả hai yếu tố này đều đang đi ngược lại đà tăng phí bảo hiểm và hoạt động thẩm xét bảo hiểm rủi ro tích cực của công ty nhượng tái bảo hiểm. Xu hướng bồi thường gia tăng này đang được tạo ra phần lớn do lạm phát xã hội ngày càng tăng và các vụ kiện tụng tại tòa của nguyên đơn “hiếu thắng” do ảnh hưởng ngày càng tăng của việc tài trợ kiện tụng.

Tái bảo hiểm rủi ro thảm họa đối với tài sản

Trong thị trường tái bảo hiểm rủi ro thảm họa đối với tài sản, việc điều chỉnh cách định phí cho chương trình tái bảo hiểm bị ảnh hưởng của tổn thất ở các khu vực cao điểm có ý nghĩa quan trọng trong một số trường hợp nhất định, trong khi các chương trình tái bảo hiểm không bị ảnh hưởng của tổn thất ở các khu vực địa lý khác có xu hướng không thay đổi hoặc giảm xuống. Theo tính toán sơ bộ, chỉ số về tỷ lệ phí trên hạn mức trách nhiệm đối với rủi ro thảm họa gây ra cho tài sản trên phạm vi toàn cầu của Guy Carpenter đã tăng khoảng 5% vào mùa tái tục ngày 01/01 vừa qua.

 

Chỉ số về tỷ lệ phí trên hạn mức trách nhiệm đối với rủi ro thảm họa

gây ra cho tài sản trên phạm vi toàn cầu của Guy Carpenter

từ năm 1990 đến năm 2020

Bảo hiểm trách nhiệm

Bối cảnh tái tục tái bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm khó khăn hơn do chi phí kiện tụng tăng cao, phán quyết của bồi thẩm đoàn “hào phóng” hơn và quan điểm thay đổi ở Mỹ đã buộc công ty tái bảo hiểm phải thực hiện chính sách khai thác thận trọng hơn. Xu hướng chi phí bồi thường cao hơn, mức độ nghiêm trọng gia tăng và sự việc diễn biến vượt quá kỳ vọng của công ty tái bảo hiểm đã dẫn đến việc thắt chặt thị trường trong những lĩnh vực cụ thể của một số phân khúc lựa trọn, đặc biệt là thị trường bảo hiểm trách nhiệm ở Mỹ.

 

Thời kỳ quá độ suôn sẻ

Ngành bảo hiểm/ tái bảo hiểm đang trải qua thời kỳ quá độ: quan điểm về rủi ro đang thay đổi và khẩu vị rủi ro đang được điều chỉnh cho phù hợp. Sự thay đổi này đã thể hiện sâu sắc hơn trong thị trường bảo hiểm do sự kém hiệu quả của nhiều loại nghiệp vụ bảo hiểm trong nhiều năm đã dẫn đến làm cho thị trường đang trở lên “cứng” hơn.

Nhìn chung, phản ứng của thị trường tái bảo hiểm đã được kiểm nghiệm trong mùa tái tục này. Vào ngày 01/01/2020, có nhiều vốn hơn so với nhu cầu thu xếp tái bảo hiểm, ngay cả khi công ty tái bảo hiểm cập nhật tình hình tổn thất tăng cao và điều chỉnh chính sách khai thác tái bảo hiểm để phản ánh nhận thức rủi ro thay đổi. Tuy nhiên, điều kiện thị trường rõ ràng đã thắt chặt và các cuộc đàm phán tái tục chú trọng nhiều vào mức phí hơn so với năng lực tái bảo hiểm.

Thị trường tái bảo hiểm bước vào năm 2020 ở vị thế vững chắc với phân tích ban đầu về vốn tái bảo hiểm chuyên dụng tăng nhẹ so với một năm trước, nhờ sự tăng trưởng về vốn xác định khoảng 4 - 5% trong năm 2019. Tính cả tác động của vốn bị mắc kẹt, tổng số vốn khả dụng vào ngày 1 tháng 1 gần như không thay đổi. Các công ty tái bảo hiểm sẽ tiếp tục phân bổ năng lực tái bảo hiểm một cách thận trọng cùng với việc xem xét kỹ lưỡng hiệu quả kinh doanh và số liệu thống kê bồi thường của công ty nhượng tái bảo hiểm. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn có đầy đủ vốn để đáp ứng đầy đủ cầu về tái bảo hiểm và vốn bổ sung có thể được sử dụng trong năm tới nếu môi trường định phí trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Vốn ước tính dành cho lĩnh vực tái bảo hiểm từ 2012 đến 2019

(tỷ USD)

Khôi Nguyên

                                                            (Theo Guy Carpenter 02/01/2010)

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website