Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17351.55
  CAD 17387.48
  CHF 23838.75
  DKK 3523.83
  EUR 25907.39
  GBP 29272.61
  HKD 2937.76
  INR 365.76
  JPY 203.79
  KRW 20.58
  KWD 77720.21
  MYR 5343.69
  NOK 2745.61
  RUB 425.95
  SAR 6286.57
  SEK 2676.57
  SGD 16503.82
  THB 683.93
  USD 22775

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin Thị Trường

Quy tắc phân bổ Tổn thất chung York Antwerp (YAR) 2016

Thứ Ba, 20/09/2016, 12:47

Quy tắc  phân bổ Tổn thất chung York Antwerp (YAR) 2016 đã được Ủy ban Hàng hải Quốc tế (CMI) thông qua.

Sau 4 năm hội đàm và mở rộng việc nghiên cứu bởi Nhóm đàm phán quốc tế thuộc CMI (IWG), Quy tắc YAR 2016 đã được hội đồng CMI thông qua tại Hội nghị ở New York đầu tháng 5 vừa qua.

Việc áp dụng Quy tắc YAR 2016 sẽ chấm dứt 12 năm các chủ tàu và người bảo hiểm hàng hải trong tình trạng lưỡng lự:  theo quy tắc YAR 2004, vốn đã không được giới chủ tàu ủng hộ và ít khi áp dụng, hay theo Quy tắc YAR 1994, quy tắc đã được áp dụng từ rất lâu và được hiểu rất rõ. Việc hoàn thiện và đưa ra bản thảo cuối cùng của Quy tắc YAR 2016 là kết quả của quá trình xem xét mở rộng do IWG đảm nhận, với các dữ liệu được Nhóm Hội P&I Quốc tế (IG), Hội đồng đánh giá tổn thất chung quốc tế, Hiệp hội luật hàng hải quốc gia, Văn phòng vận tải biển Quốc tế (ICS), BIMCO và IUMI cung cấp

Những phần còn nhiều tranh cãi nhất của YAR 2004 đã được điều chỉnh phù hợp trong YAR 2016, các điểm đáng chú ý liên quan tới:

  • Chi phí cứu hộ (Điều VI):  trái ngược với ở YAR 2004, chi phí cứu hộ vẫn được thừa nhận là chi phí tổn thất chung, mặc dù phải tuân theo quyết định của nhà phân bổ tổn thất chung rằng các tiêu chí được xác định ở mục (b) (i) -(v) tại điều VI phải thỏa mãn (thực tế, việc bao gồm chi phí cúu hộ trong Tổn thất chung này có thể tạo ra một sự chênh lệch đáng kể);
  • Các chi phí tại cảng lánh nạn (Điều X):  vẫn được giữ nguyên như quy tắc YAR 1994.
  • Lương thuyền viên tại cảng lánh nạn (Điều XI):  vẫn được giữ nguyên như YAR 1994 và bổ sung một số điểm làm rõ thêm việc áp dụng các quy định
  • Chi phí sửa chữa tạm thời (Điều XIV):  giữ nguyên như YAR 1994, các chi phí sửa chữa tạm thời tại cảng lánh nạn nhằm đảm bảo an toàn cho chuyến hành trình kết thúc được tính vào chi phí Tổn thất chung.
  • Loại trừ hàng hóa giá trị thấp (Điều XVII):  bổ sung các quy định mới cho phép có thể loại trừ đóng góp của bên hàng hóa vào TTC nếu như nhà phân bổ cho rằng chi phí cho các loại hàng hóa này không tương xứng với phần đóng góp cuối cùng của bên hàng hóa
  • Các quy định liên quan tới Hoa hồng và lãi suất (Điều XX và XXI):  khoản 2% hoa hồng tính trên chi phí tổn thất chung theo Quy tắc YAR 1994 đã bị bãi bỏ, thay vào đó là một khoản lãi thỏa thuận tính trên các khoản chi phí, hy sinh tổn thất chung và các khoản phụ cấp, được tính theo lãi suất 12 tháng của ICE LIBOR, cộng thêm 4%.

Còn một số các điều chỉnh và sửa đổi khác so với YAR 2004, nhưng nhìn chung YAR 2016 đã giải quyết một cách thỏa đáng các quan ngại của chủ tàu – theo ICS và BIMCO khảo sát, và được IG ủng hộ –  hy vọng điều này sẽ khuyến khích việc áp dụng rộng rãi YAR 2016 trong các hợp đồng vận tải. Các cuộc họp của Ủy ban Tư liệu BIMCO tại Copenhagen vào tháng 5 đã thống nhất rằng hợp đồng thuê tàu và vận đơn theo mẫu của BIMCO từ nay về sau sẽ tham chiếu phần Tổn Thất chung được điều chỉnh theo quy tắc YAR 2016. Ủy ban Luật Hàng Hải ICS đã theo dõi chặt chẽ các thay đổi được đề xuất trong suốt 4 năm và phê chuẩn các dự thảo, và theo dự  đoán Ủy ban này sẽ giới thiệu cho các thành viên Hiệp hội chủ tàu Quốc gia quy tắc YAR 2016 vào tháng 9/2016.

Cùng với việc thông qua YAR 2016, IWG đã ban hành Hướng dẫn liên quan tới phân bổ Tổn Thất Chung – cũng đã được Hội đồng CMI phê chuẩn. Hướng dẫn này nhằm hỗ trợ việc giải quyết các tổn thất chung và các vấn đề cơ bản như nguyên lý, hướng dẫn thực hành tốt nhất và sơ lược các thủ tục thực hiện việc phân bổ tổn thất chung. Hướng dẫn này không phải là 1 phần thuộc YAR, không ràng buộc, và không hướng đến việc thay đổi bất kỳ điều khoản nào của YAR. Hướng dẫn chỉ như một tài liệu được cập nhật định kỳ dưới sự giám sát của một ủy ban đánh giá thường trực

(Theo Static Igpandi)

Các tin tức khác :

Liên kết Website