Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin Thị Trường

RỦI RO VÀ CƠ HỘI CHO CÔNG TY BẢO HIỂM HÀNG HẢI

Thứ Sáu, 05/06/2020, 02:01

 

Số lượng các sự kiện thảm họa tự nhiên ngày càng tăng có khả năng làm gia tăng nhiều tổn thất trong nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải, đòi hỏi các công ty bảo hiểm phải hết sức chú ý để giảm thiểu rủi ro của chính mình. Đồng thời, tình hình này cũng tạo ra những cơ hội mới cho các công ty bảo hiểm để giúp khách hàng của họ tự bảo vệ mình trước những thách thức do biến đổi khí hậu gây ra.

Thuật ngữ “thảm họa tự nhiên” đề cập đến tác động bất lợi lớn do thời tiết hoặc các sự kiện liên quan đến địa chất gây ra. Ví dụ về các sự kiện liên quan đến thời tiết bao gồm bão, lốc xoáy, lũ lụt, mưa đá, cháy rừng và bão tuyết. Các sự kiện địa chất bao gồm động đất, sóng thần, núi lửa phun, sạt lở đất và tuyết lở.

Cộng đồng khoa học hiểu thảm họa tự nhiên tương đối rõ ràng và có nhiều nỗ lực bảo vệ nhằm mục đích giảm bớt thiệt hại do các sự kiện thảm họa tự nhiên gây ra. Chẳng hạn, rất nhiều quốc gia đã đầu tư vào kiểm soát lũ lụt như xây dựng nhiều đê đập để hỗ trợ phòng chống lũ lụt, di dời các ngôi nhà khỏi các khu vực dễ bị lũ lụt và xây dựng cơ sở hạ tầng phòng chống lũ lụt v.v….

Tuy nhiên, việc giảm thiểu rủi ro thảm họa tự nhiên vẫn là một chủ đề đầy thách thức vì phần lớn các sự kiện này rất khó dự đoán và ngăn ngừa. Các sự kiện thảm họa tự nhiên có thể xảy ra trên toàn thế giới, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng quan trọng, cũng như thiệt hại về người và tài sản. Các sự kiện này có thể gây ra thiệt hại kinh tế lớn, với nhiều khiếu nại đòi bồi thường có khả năng lan rộng cho nhiều nghiệp vụ bảo hiểm.

Có nhiều yếu tố cơ bản dẫn đến tổn thất gia tăng, yếu tố chính chỉ rõ rủi ro ngày càng gia tăng là dân số thế giới tiếp tục tăng, và cùng với sự tăng trưởng kinh tế, sự đô thị hóa và giá trị tài sản tăng lên. Trong những năm 1950, khoảng 30% dân số thế giới sống ở khu vực thành thị. Ngày nay, dân số thế giới sống ở khu vực thành thị đã tăng hơn 50% và dự báo sẽ tăng lên gần 70% vào năm 2050.

Theo số liệu thống kê do Swiss Re và Munich Re công bố mặc dù có sự khác biệt lớn từ năm này sang năm khác, những tổn thất thảm họa hàng năm trên thế giới thường xuyên vượt quá con số 100 tỷ USD và có thể lên tới con số 400 tỷ USD chỉ trong một năm. Tổng thiệt hại kinh tế do một sự kiện lớn cũng sẽ thường bao gồm thiệt hại cơ sở hạ tầng, mất việc làm, gián đoạn dịch vụ và các chi phí khác không được bảo hiểm theo các đơn bảo hiểm.

Tác động đến ngành bảo hiểm hàng hải

Các sự kiện thời tiết cực đoan đang có tác động ngày càng tăng đối với ngành bảo hiểm hàng hải. Nhiệt độ bề mặt đại dương cao hơn làm tăng năng lượng cho các cơn bão nhiệt đới. Số lượng các sự kiện liên quan đến thời tiết cực đoan gây thiệt hại kinh tế như bão và lũ lụt đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua.

Nếu nhìn vào năm 2019, đã có 29 cơn bão định danh, 17 cơn bão ở tây bắc Thái Bình Dương và bốn siêu bão, phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào năm 2018. Không có gì đáng ngạc nhiên là ngành hàng hải đã bị tổn thất nặng nề do thời tiết khắc nghiệt trong vài năm qua.

Các sự kiện như cơn bão Mangkhut năm 2018 và cơn bão Hato cùng với cơn bão Harvey năm 2017 đã gây ra thiệt hại lớn cho các cảng, hàng hóa và cơ sở hạ tầng ven biển. Do tần suất các sự kiện thảm họa tự nhiên cao hơn và giá trị chịu rủi ro gia tăng, đặc biệt là giá trị tích tụ ngày càng tăng tại các cảng, kho hàng và trên tàu, tổn thất hàng hóa vận chuyển trong các ngành công nghiệp khác nhau là rất lớn. Những sự kiện thời tiết này đã nâng cao nhận thức về rủi ro hàng hóa vận chuyển trên toàn thế giới vì sự tích tụ có thể là rất lớn tại các cảng công-ten-nơ lớn phục vụ ngành vận tải đường biển toàn cầu.

Rủi ro thay đổi

Ngành bảo hiểm phải thừa nhận những rủi ro thay đổi này có liên quan đến sự ấm lên toàn cầu và tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ sinh thái, mực nước biển và tần suất của các sự kiện thời tiết khắc nghiệt. Để kiểm soát những rủi ro này, các công ty bảo hiểm cần sử dụng các phương pháp thận trọng hơn cho các giải pháp cải tiến, bao gồm cả hạn mức trách nhiệm cho tổn thất tối đa phát sinh từ một sự kiện.

Từ góc độ bảo hiểm, có một số phạm vi bảo hiểm và sản phẩm làm tăng mức độ rủi ro của công ty bảo hiểm nên cần phải hết sức chú ý trong khi cả tần suất và mức độ nghiêm trọng của các sự kiện thảm họa tự nhiên tiếp tục gia tăng. Các lĩnh vực cần xem xét đặc biệt bao gồm:

  • Điều khoản tích tụ hàng hóa – bảo hiểm đối tượng được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển vượt quá hạn mức trách nhiệm cho mỗi phương tiện vận chuyển được quy định trong đơn bảo hiểm do bất kỳ sự gián đoạn vận chuyển nào nằm ngoài sự kiểm soát của người được bảo hiểm, nghĩa là 200% hạn mức trách nhiệm cho mỗi phương tiện vận chuyển liên quan.
  • Mua bán hàng hóa theo lô (nghĩa là xăng dầu hoặc sản phẩm dầu thô) – Đơn bảo hiểm có thể được mở rộng để bảo hiểm việc lưu giữ tạm thời đối tượng được bảo hiểm trong các thiết bị chứa nổi, bể chứa trên bờ hoặc kho chứa cho đến khi bán hết.
  • Mặt hàng xe cơ giới – bảo hiểm xe cơ giới trong quá trình vận chuyển từ cảng bốc hàng, tiếp tục trong quá trình vận chuyển bình thường và trong khi đang được lưu giữ tại cảng dỡ hàng cho đến khi xe cơ giới được bán.
  • Đơn bảo hiểm hàng hóa “trọn gói” (Stock throughput policy) – bảo hiểm nguyên vật liệu thô và thành phẩm cùng với rủi ro vận chuyển thông thường theo cùng một đơn bảo hiểm, nghĩa là hạn mức trách nhiệm cho mỗi kho chứa có thể lớn và có thể cao hơn 20 lần so với hạn mức trách nhiệm cho mỗi phương tiện vận chuyển liên quan.

Điều đó cho thấy rằng rủi ro kho chứa luôn luôn quan trọng đối với bảo hiểm hàng hóa và không liên quan đến rủi ro vận chuyển hoặc tính chất của sản phẩm. Cần phải luôn xem xét cấu trúc xây dựng, mức độ sử dụng và các rủi ro liên quan đến việc bảo vệ tại kho chứa. Các hiểm họa áp dụng cho hàng hóa trong kho khác với các hiểm họa trong quá trình vận chuyển. Do đó, thảm họa tự nhiên và sự tích tụ là mối quan tâm chính.

Cơ hội mới

Ngành bảo hiểm ở vị thế duy nhất hiểu những rủi ro liên quan đến khí hậu này tốt hơn so với các ngành khác nên có thể sử dụng sự hiểu biết đó để tư vấn cho khách hàng về chiến lược giảm thiểu rủi ro. Cũng có thể đưa ra các giải pháp xem xét sự biến đổi khí hậu và tác động của nó, đánh giá và tư vấn cho khách hàng về cách bền vững nhất để tiến về phía trước là duy trì bảo hiểm tài sản.

Do đó, biến đổi khí hậu sẽ thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm mới. Nếu được quan tâm một cách thận trọng về mặt đánh giá rủi ro, ngành bảo hiểm sẽ có thể đóng góp cho khả năng phục hồi ngày càng tăng, đồng thời cũng chứng kiến khối lượng dịch vụ tăng lên.

Hơn nữa, việc chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp sẽ đem lại thêm nhiều cơ hội phát triển cho các loại tài sản mới và các dự án cơ sở hạ tầng, ví dụ như trong năng lượng tái tạo. Các công ty bảo hiểm cần tích cực làm việc với khách hàng và đối tác của mình để tìm giải pháp phù hợp cho phép cùng nhau tham gia trên con đường hướng tới một nền kinh tế carbon thấp./.

 

                                                                                   Khôi Nguyên

                                                                               (Theo ARI 6/2020)

 

 

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website