Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin Thị Trường

Tiếp cận công nghệ và ứng dụng vào bảo hiểm nông nghiệp (cây lúa) ở Việt Nam

Thứ Sáu, 20/03/2020, 08:12

Tiếp cận công nghệ và ứng dụng vào bảo hiểm nông nghiệp (cây lúa)

ở Việt Nam

 

Sản xuất nông nghiệp ở Châu Á nói chung và Việt nam nói riêng chủ yếu là nền nông nghiệp nhỏ lẻ manh mún với đặc tính canh tác lúa trên các thửa ruộng bị chia nhỏ. Do đó, bảo hiểm cây lúa cũng phát sinh nhiều chi phí quản lý rất tốn kém dẫn đến hiệu quả nghiệp vụ không cao trong việc phát triển loại hình sản phẩm bảo hiểm này.

Theo đánh giá chung từ thị trường quốc tế, mức độ tham gia bảo hiểm nông nghiệp thấp đã phần nào phản ánh bản chất của sản phẩm bảo hiểm truyền thống. Chi phí quản lý, chi phí xử lý bồi thường, chi phí đánh giá rủi ro khai thác bảo hiểm cây trồng đa rủi ro theo phương thức truyền thống ở cấp độ từng nông hộ làm gia tăng chi phí ở một mức độ lớn. Nói một cách khác, với đặc thù các nông hộ và trang trại qui mô nhỏ lẻ thì sản phẩm bảo hiểm cây trồng truyền thống ít hiệu quả và đặc biệt không phù hợp ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.

Làm thế nào để giảm thiểu chi phí khai thác và chi phí quản lý trong bảo hiểm cây lúa nhằm phát triển được một sản phẩm bền vững cho các bên tham gia là vấn đề được nhiều chuyên gia đặt ra. Việc đưa ra loại hình sản phẩm bảo hiểm theo chỉ số hoặc tham số (thay thế sản phẩm truyền thống) là một giải pháp giúp giảm thiểu và quản lý tốt các chi phí một cách bền vững.

Để có thể phát triển sản phẩm và triển khai bảo hiểm theo tham số hoặc bảo hiểm chỉ số thì một trong những giải pháp đề ra cho việc tăng hiệu quả nghiệp vụ và giảm thiểu được nhiều thời gian trong quá trinh xử lý nghiệp vụ là nghiên cứu ứng dụng công nghệ và đưa vào thực hành trong việc triển khai bảo hiểm cây lúa.

Công nghệ có thể cung cấp một nguồn dữ liệu phong phú và kịp thời để giúp các nhà bảo hiểm đánh giá rủi ro để đưa ra quyết định phù hợp và xử lý bồi thường một cách nhanh chóng nhằm cải thiện các sản phẩm bảo hiểm.

Ở Việt nam, Chính phủ đã kiến tạo một số chính sách để hỗ trợ hướng đến nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa và phát triển bền vững, trong đó có chính sách cho việc phát triển bảo hiểm nông nghiệp (Nghị định 58/2018/NĐ-CP).

Từ kinh nghiệm quốc tế và bối cảnh của ngành nông nghiệp Việt nam cùng với các chính sách sẵn có được kiến tạo bởi Chính phủ Việt nam, VINARE đã thiết lập các mối quan hệ đối tác với các nhà tái bảo hiểm quốc tế, các nhà tài trợ quốc tế để phối hợp nghiên cứu và phát triển sản phẩm bảo hiểm cây lúa có ứng dụng công nghệ phù hợp nhất nhằm giới thiệu sản phẩm đến thị trường để triển khai sớm nhất trong thời gian tới.

 

Sản phẩm bảo hiểm cây lúa được phát triển cho giai đoạn này là loại hình sản phẩm theo chỉ số năng suất vùng, có ứng dụng công nghệ viễn thám. Chúng tôi đã sử dụng các dữ liệu được thu thập bằng cách sử dụng tín hiệu vệ tinh vào theo dõi tình hình sản xuất lúa (dự án RIICE).

RIICE cung cấp dữ liệu lịch sử về sản xuất lúa (gồm các chỉ số năng suất) trong khoảng thời gian từ khi gieo trồng cho đến khi thu hoạch một vụ lúa để giúp các chuyên gia hoàn tất việc quyết định phạm vi bảo hiểm và định giá sản phẩm. Các chuyên gia công nghệ RIICE sẽ cung cấp và tính toán các chỉ số sụt giảm trong vụ sản xuất lúa do các rủi ro thiên tai, dịch bệnh để các nhà bảo hiểm tính toán mức bồi thường.

Việc ứng dụng công nghệ viễn thám (RIICE) trong bảo hiểm cây lúa hứa hẹn giúp các nhà bảo hiểm rút ngắn thời gian thu thập thông tin dữ liệu, nhanh chóng ra quyết định về bồi thường nhằm chi trả kịp thời và nhanh nhất (trong vòng 10-15 ngày) cho bên mua bảo hiểm để kịp thời khắc phục mùa vụ giúp người nông dân duy trì sản xuất và phát triển bền vững.

VINARE hy vọng sau quá trinh triển khai sản phẩm bảo hiểm theo chỉ số năng suất vùng có ứng dụng công nghệ viễn thám tại các Tỉnh được hỗ trợ phí bảo hiểm theo QĐ số 22 của Thủ tướng Chính phủ thì sản phẩm này sẽ tiếp tục được triển khai cho các giai đoạn tiếp theo và sẽ được nhân rộng tại tất cả các Tỉnh là vùng sản xuất lúa chính của Việt nam. VINARE tiếp tục tiên phong và đồng hành với các Công ty trong thị trường bảo hiểm Việt nam để mở rộng tìm kiếm các đối tác quốc tế nhằm tăng cường nghiên cứu và mở ra một trang mới cho bảo hiểm nông nghiệp Việt nam nói chung và bảo hiểm cây lúa nói riêng./.

 

Hà nội tháng 3, 2020

LEA/PSBD

Các tin tức khác :

Liên kết Website