Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin Thị Trường

Tòa án Anh phán quyết nhà thầu phụ không được bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm dự án xây dựng

Thứ Ba, 15/01/2019, 02:21

Gần đây, một vụ kiện đã được đưa ra Tòa án Anh để xem xét vấn đề liệu các công ty bảo hiểm dự án xây dựng có được khiếu nại dưới hình thức thế quyền đối với các nhà thầu phụ tham gia vào dự án xây dựng được bảo hiểm hay không hoặc nói theo cách khác, các nhà thầu phụ có quyền được hưởng quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm dự án xây dựng hay không.

Trust (nguyên đơn) đã ký kết hợp đồng xây dựng với một công ty xây dựng để thực hiện các hạng mục xây dựng chính cho một trường học. Sau đó, công ty xây dựng này lại ký kết hợp đồng xây dựng với một số nhà thầu phụ để thực hiện phần việc lợp mái. Theo yêu cầu trong hợp đồng xây dựng với nguyên đơn, nhà thầu chính đã mua bảo hiểm dự án xây dựng. Chỉ có một nhà thầu phụ đã đồng ý tự thu xếp bảo hiểm đối với phần trách nhiệm của mình lên tới hạn mức 5 triệu Bảng Anh.

Trong khi nhà thầu phụ nói trên đang tiến hành “công việc thi công có nhiệt độ cao – hot works”, cháy đã xảy ra và gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho tòa nhà của trường học. Nguyên đơn đã yêu cầu nhà thầu chính bồi thường 8,75 triệu Bảng Anh. Nhà thầu chính này đã đòi bồi thường và được giải quyết theo hợp đồng bảo hiểm của họ. Sau đó, các công ty bảo hiểm được thế quyền để khiếu nại nhà thầu phụ đòi bồi hoàn.

Khiếu nại dưới hình thức thế quyền đối với nhà thầu phụ được giới hạn ở phạm vi bảo hiểm đối với phần trách nhiệm của nhà thầu phụ, nghĩa là 5 triệu Bảng Anh. Nhà thầu phụ biện lý rằng họ là người đồng được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm dự án xây dựng nên các công ty bảo hiểm dự án xây dựng đã từ bỏ quyền được thế quyền để khiếu nại họ đòi bồi hoàn. Mặc dù nhà thầu phụ đó không có tên là người đồng được bảo hiểm nhưng có một điểm chung là họ thuộc vào loại các nhà thầu phụ mà thông thường là người đồng được bảo hiểm, còn các công ty bảo hiểm dự án xây dựng biện lý rằng cũng có trường hợp ngoại lệ khi nhà thầu phụ được yêu cầu phải thu xếp bảo hiểm đối với phần trách nhiệm của họ.

Vụ kiện đã được tranh luận và phân tích theo nhiều cách, nhưng cuối cùng Tòa án đã phán quyết rằng hiệu lực của điều khoản thể hiện rõ ràng trong hợp đồng thầu phụ quy định nhà thầu phụ phải thu xếp bảo hiểm đối với phần trách nhiệm của mình, có nghĩa là nhà thầu phụ đó không có quyền lợi trong Hợp đồng bảo hiểm Dự án xây dựng.

Thẩm phán đã đưa ra phân tích dựa vào "bản chào bảo hiểm hiện hành”. Bản chào bảo hiểm hiện hành này do các công ty bảo hiểm dự án xây dựng đưa ra là bảo hiểm cho tất cả các nhà thầu phụ tham gia vào một nhóm các nhà thầu phụ xác định khi thực hiện hợp đồng thầu phụ liên quan, và việc chấp nhận bản chào bảo hiểm này được coi là một điều khoản của hợp đồng giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ. Tuy nhiên, hợp đồng thầu phụ lại có một điều khoản theo đó nhà thầu phụ phải thu xếp bảo hiểm của riêng mình nên mâu thuẫn với quy định về nhóm những người được bảo hiểm trong Hợp đồng bảo hiểm dự án xây dựng. Do đó, nhà thầu phụ đó không phải là người đồng được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm dự án xây dựng./.

                                                                                                                                                                                        T.MT

Theo LP Energy Newsletter 10/2018

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website