Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin Thị Trường

Vốn danh cho Tái bảo hiểm tăng trong nửa đầu năm 2019

Thứ Sáu, 25/10/2019, 03:38

Theo Báo cáo Thị trường Tái bảo hiểm của Công ty môi giới tái bảo hiểm toàn cầu Willis Re thuộc Tập đoàn môi giới Willis Towers Watson được phát hành tháng 9 vừa qua, tổng số vốn dành cho lĩnh vực tái bảo hiểm toàn cầu đã tăng 8% trong nửa đầu năm 2019 đạt 559 tỷ USD so với số vốn được ấn định lại là 518 tỷ USD vào cuối năm 2018.

Phần đóng góp lớn nhất trong tổng số vốn này là vốn của 36 công ty tái bảo hiểm được theo dõi trong bảng Chỉ số Tái bảo hiểm của Willis, tăng khoảng 11% đạt 440 tỷ USD, chủ yếu là do lợi tức trái phiếu giảm và thị trường chứng khoán tăng.

Trong tổng số 559 tỷ USD, có 93 tỷ USD liên quan đến vốn tái bảo hiểm dành cho giải pháp chuyển giao rủi ro lựa chọn, không thay đổi so với hai năm trước.

Willis Re cũng đã tiến hành phân tích sâu hơn về hiệu quả kinh doanh của một tập hợp nhỏ các công ty tái bảo hiểm trong bảng Chỉ số nói trên. Qua phân tích, phát hiện thấy một số điều có liên quan đến các tổn thất thiên tai và việc sử dụng dự phòng năm trước. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (RoE) của tập hợp nhỏ các công ty tái bảo hiểm này đã tăng từ 8,5% trong nửa đầu năm 2018 lên 13,9% trong nửa đầu năm 2019 nhờ vào lãi đầu tư tăng mạnh. Khi loại bỏ lãi đầu tư (chỉ có ảnh hưởng nhỏ trong nửa năm 2018) thì tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 7,3%.

Sau khi giảm thiểu dữ liệu dư thừa, trùng lặp để đảm bảo tính nhất quán đối với các tổn thất thiên tai và loại bỏ lợi nhuận có được từ việc sử dụng dự phòng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 10,8%, hoặc 4,2% không bao gồm lãi đầu tư.

Đối với tập hợp nhỏ các công ty tái bảo hiểm này, tỷ lệ kết hợp [1] đã tăng từ 93,3% trong nửa đầu năm 2018 lên 94,9% trong nửa đầu năm 2019. Điều này hoàn toàn có thể quy cho mức độ sử dụng dự phòng thấp hơn và mức độ tổn thất thiên tai cao hơn. Loại bỏ diễn biến của năm trước và thay thế các tổn thất thiên tai ở mức chuẩn hóa thì tỷ lệ kết hợp là 100,5%, đây thực sự là một sự cải thiện so với tỷ lệ kết hợp 101,5% trong nửa đầu năm 2018.

Ông James Kent, Tổng giám đốc điều hành toàn cầu của Willis Re cho biết: “Nhìn lại đằng sau các con số nói trên cho thấy một hướng đi tích cực đối với các công ty tái bảo hiểm trong năm nay với mức giảm khiêm tốn nhưng quan trọng về cả tỷ lệ chi phí lẫn tỷ lệ kết hợp đối với các tổn thất không mang tính chất thảm họa. Sự cải thiện này có được là nhờ quỹ đạo tích cực đã được chứng kiến trong cách định phí đối với nhiều loại nghiệp vụ bảo hiểm trên thị trường trong năm 2019. Tuy nhiên, sự chậm chạp trong việc hoàn nhập dự phòng vẫn tiếp diễn, do đó, trong những tháng và năm tới các công ty tái bảo hiểm sẽ cần phải tiếp tục nhận biết những xu hướng này.”

 

                                                                             Khôi Nguyên

[1] Tỷ lệ kết hợp (Combined Ratio) là sự kết hợp giữa tỷ lệ bồi thường (Loss Ratio) với tỷ lệ chi phí (Expenses Ratio). Tỷ lệ kết hợp rất quan trọng đối với công ty bảo hiểm/ tái bảo hiểm vì nó cho thấy công ty có thu được lợi nhuận hay không trong nghiệp vụ bảo hiểm mà công ty khai thác mà không xem xét đến lãi đầu tư từ phí bảo hiểm thu được.

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website