Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 16691.05
  CAD 17566.37
  CHF 23569.61
  DKK 3610.21
  EUR 27063.07
  GBP 30799.01
  HKD 2978.51
  INR 349.77
  JPY 214.05
  KRW 21.06
  KWD 79343.65
  MYR 5762.43
  NOK 2777.21
  RUB 404.21
  SAR 6414.86
  SEK 2576.08
  SGD 17340.51
  THB 749.17
  USD 23255

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

A.M. Best khẳng định xếp hạng của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Thứ Sáu, 03/08/2018, 07:23

SINGAPORE – 27 THÁNG 4 NĂM 2018

A.M. Best khẳng định năng lực tài chính (FSR) mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb+” của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) (Việt Nam). Triển vọng của năng lực tài chính và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành vẫn giữ ở mức ổn định (stable).

Mức xếp hạng phản ánh sức mạnh bảng cân đối tài chính của VINARE, được A.M. Best đánh giá ở mức rất tốt, đồng thời cũng phản ánh kết quả kinh doanh tốt, quá trình hoạt động kinh doanh ổn định, và khung quản lý rủi ro doanh nghiệp phù hợp.

VINARE có vốn đầy đủ để đáp ứng hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm, đánh giá theo Chỉ số Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR), được hỗ trợ bởi việc nhận tái bảo hiểm và giữ lại tương đối thấp. VINARE có danh mục đầu tư thận trọng, với phần lớn tài sản đầu tư vào tiền mặt và tiền gửi.

VINARE duy trì hoạt động kinh doanh tốt trong suốt năm năm qua, bao gồm cả hoạt động kinh doanh bảo hiểm và hoạt động đầu tư. Tổng Công ty đã đạt được tỷ lệ kết hợp (combined ratio) trung bình ở mức 87% từ năm 2013 đến năm 2017, thấp hơn so với nhiều công ty bảo hiểm gốc tại Việt Nam và các công ty bảo hiểm trong khu vực.

Về hoạt động kinh doanh, VINARE tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cổ đông là Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Swiss Reinsurance Company Ltd (Swiss Re) và các công ty bảo hiểm gốc khác tại Việt Nam, cũng là các công ty nhượng tái bảo hiểm cho VINARE. Swiss Re, cổ đông lớn thứ hai của VINARE, cung cấp cho Tổng Công ty các hỗ trợ về mặt kỹ thuật, và năng lực mô hình hóa (model capabilities).

Một yếu tố khác ảnh hưởng đến mức xếp hạng là lợi nhuận giữ lại để tích lũy vốn của VINARE đang ở mức thấp. Điều này có thể cản trở việc tăng trưởng vốn khi so sánh với các công ty nhượng tái bảo hiểm cho VINARE, các công ty này đang trải qua quá trình tăng vốn từ tăng trưởng bằng nguồn lực sẵn có (organic growth) và đầu tư từ nước ngoài. Ngoài ra, Việt Nam tiếp tục thu hút năng lực (capacity) tái bảo hiểm từ quốc tế và khu vực.

VINARE đang đáp ứng tốt các yêu cầu của mức xếp hạng hiện tại, nên việc mức xếp hạng bị ảnh hưởng tiêu cực chỉ xảy ra khi có suy giảm mạnh về kết quả hoạt động kinh doanh hoặc về vốn đáp ứng hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm.

Các tin tức khác :

Liên kết Website