Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

A.M. Best khẳng định xếp hạng của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Thứ Hai, 18/05/2020, 10:34

A.M. Best khẳng định xếp hạng của Tổng Công ty Cổ phần

Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Singapore – 05/2020

A.M. Best khẳng định năng lực tài chính (FSR) mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb+” của Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) (Việt Nam). Triển vọng của năng lực tài chính và năng lực tín dụng của tổ chức phát hành ở mức Ổn định (stable).

Mức xếp hạng thể hiện sức mạnh bảng cân đối tài chính của VINARE, được A.M. Best đánh giá ở mức rất mạnh, đồng thời cũng thể hiện được kết quả kinh doanh tốt, hồ sơ năng lực kinh doanh ổn định, và thực hiện quản lý rủi ro doanh nghiệp phù hợp.

 

Sức mạnh bảng cân đối tài chính của VINARE được đánh giá ở mức cao nhất dựa trên vốn yêu cầu theo rủi ro được tính theo chỉ số BCAR. Sức mạnh bảng cân đối còn được hỗ trợ bởi tính ổn định về vốn yêu cầu theo rủi ro (tính ổn định của chỉ số BCAR), mức giữ lại trên vốn khiêm tốn và mức tín nhiệm cao của các đối tác nhận tái bảo hiểm. AM Best nhận định danh mục đầu tư có mức độ rủi ro trung bình. Mặc dù phần lớn tài sản đầu tư được phân bổ vào tiền gửi, chiến lược đầu tư góp vốn có thể có rủi ro thanh khoản và các khoản đầu tư vào các công ty bảo hiểm trong nước được nhận định là có rủi ro tác động chéo đến kết quả đầu tư của Tổng công ty. Các yếu tố khác trong việc đánh giá sức mạnh bảng cân đối bao gồm cả việc đánh giá mức độ phụ thuộc khá nhiều vào chương trình tái bảo hiểm của công ty trong việc kiểm soát rủi ro thiên tai, tích tụ và các rủi ro lớn cùng với tỷ lệ chia trả cổ tức cao. Trong khi lợi nhuận giữ lại của công ty vẫn ở mức ổn định và đủ để hỗ trợ cho việc phát triển kinh doanh trong quá khứ, mức tăng trưởng mạnh mẽ của năm 2019 đã làm giảm Biên khả năng thanh toán của công ty (tính theo quy định Việt Nam) và có khả năng tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Tuy nhiên, công ty được kỳ vọng vẫn duy trì được Biên khả năng thanh toán tốt hơn quy định về Biên khả năng thanh toán tối thiểu theo yêu cầu pháp luật.

AM Best đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của công ty ở mức Tốt trên cơ sở tỷ lệ combined ratio trung bình 5 năm (2015-2019) ở mức 93.2% và tỷ số lợi nhuận trên vốn ROE ở mức 8.9%. Tuy nhiên, tỉ lệ combined ratio của công ty tăng từ 92.3% (2018) lên 100.4% (2019) do tác động của tình hình tổn thất gia tăng ở một số nghiệp vụ như tài sản, thân tàu và tàu cá. Ngoài ra, sự chuyển dịch cơ cấu kinh doanh của công ty trong năm 2019 sang hướng tập trung nhiều hơn vào các sản phẩm có biên lợi nhuận mỏng như sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân (PA) cũng là yếu tố khiến tỷ lệ combined ratio tăng. AM Best vẫn kỳ vọng kết quả kinh doanh nghiệp vụ sẽ được cải thiện khi VINARE thực hiện các biện pháp củng cố danh mục kinh doanh, tăng tỷ lệ phí và thắt chặt các điều kiện khai thác. Thu nhập đầu tư tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả kinh doanh chung, được minh chứng bằng lợi suất đầu tư bao gồm lợi nhuận ghi nhận ở mức 7.8% năm 2019 (trung bình 2015-19:7.4%). Tuy nhiên, nếu không xét đến khoản lợi nhuận đầu tư bất thường, hiệu quả đầu tư năm 2019 cũng bị ảnh hưởng bởi biến động của thị trường vốn. Sự sụt giảm của thị trường vốn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến thu nhập đầu tư từ các khoản góp vốn tại doanh nghiệp của công ty, mức tác động và biến động này phần nào được hạn chế bởi nguồn doanh thu đa dạng từ các hạng mục tài sản khác nhau.

AM Best nhận định hồ sơ năng lực kinh doanh của VINARE ở mức ổn định. VINARE là doanh nghiệp lớn hơn trong hai công ty tái bảo hiểm tại thị trường Việt Nam với doanh thu phí bảo hiểm (GWP) 2200 tỷ đồng (96 triệu đô) năm 2019. Công ty được hưởng lợi từ quan hệ hợp tác lâu dài với các công ty bảo hiểm trong nước, bao gồm các công ty có sở hữu vốn tại VINARE, mang lại ưu thế đặc biệt trong việc tiếp cận thị trường. Danh mục khai thác của công ty được đa dạng hóa bởi các loại hình nghiệp vụ và khu vực địa lý, với hơn 75% doanh thu đến từ thị trường Việt Nam.  

Việc quản lý rủi ro của công ty được đánh giá là phù hợp với quy mô và hoạt động. AM Best đánh giá khung quản lý rủi ro và năng lực quản lý rủi ro được hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tư vấn từ Swiss Re – cổ đông lớn thứ 2 của công ty.

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website