Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

Ảnh đạt giải thưởng cuộc thi ”Nét đẹp Nữ công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài chính năm 2020”

Thứ Ba, 15/12/2020, 01:56

Hưởng ứng cuộc thi ảnh ”Nét đẹp Nữ công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài chính năm 2020” do Công đoàn Bộ Tài chính tổ chức, Công đoàn Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tham dự và có 02 tác phẩm đạt giải:

  1. Tác phẩm “Yêu thương” đạt giải Khuyến khích
  2. Tác phẩm “ Chia sẻ yêu thương” đạt giải thưởng “Nét đẹp nhân ái”

Các tác phẩm đạt giải đều được thực hiện trong các chương trình thiện nguyện của VINARE.

Tác phẩm “Yêu thương” đạt giải Khuyến khích

Tác phẩm “Chia sẻ yêu thương” đạt giải thưởng “Nét đẹp nhân ái”

Các tin tức khác :

Liên kết Website