Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Thứ Năm, 02/08/2018, 03:19

Ngày 27/07/2018 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018 tại Ninh Bình.

Trước bối cảnh thị trường các nghiệp vụ có tái bảo hiểm tăng trưởng không như kỳ vọng và tiếp tục cạnh tranh gay gắt, VINARE vẫn theo đuổi chủ trương kiểm soát chặt chẽ rủi ro, tăng cường kỷ luật khai thác, không nhận dịch vụ dưới chuẩn.

Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 891,9 tỷ VND, bằng 105% so với cùng kỳ năm trước và đạt 49,6% so với kế hoạch. Lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ đạt 26,4 tỷ VND. Thu nhập hoạt động đầu tư và hoạt động khác đạt 132,3 tỷ VND, vượt 15,1% so với cùng kỳ năm 2017 và bằng 52,1% so với kế hoạch đề ra. Lợi tức trước thuế đạt 153 tỷ và bằng 106,1% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 50% kế hoạch Hội đồng quản trị giao.

Bên cạnh những thành tích trong hoạt động kinh doanh, VINARE đã chú trọng công tác cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường thông qua các hoạt động đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp tham gia khảo sát và đánh giá rủi ro cho các dịch vụ lớn.

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2018, VINARE đã tổ chức thành công nhiều hội thảo: Hội nghị bảo hiểm P&I phối hợp với West of England, Hội nghị bảo hiểm tàu cá đánh bắt xa bờ, Hội thảo chuyên đề về Dự phòng nghiệp vụ phối hợp với Guy Carpenter.

Dự báo trong 6 tháng cuối năm thị trường bảo hiểm tiếp tục cạnh tranh gay gắt trong khi tình hình tổn thất tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường. VINARE tiếp tục kiên trì với chủ trương tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm và năng lực cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website