Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 17351.55
  CAD 17387.48
  CHF 23838.75
  DKK 3523.83
  EUR 25907.39
  GBP 29272.61
  HKD 2937.76
  INR 365.76
  JPY 203.79
  KRW 20.58
  KWD 77720.21
  MYR 5343.69
  NOK 2745.61
  RUB 425.95
  SAR 6286.57
  SEK 2676.57
  SGD 16503.82
  THB 683.93
  USD 22775

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016

Thứ Năm, 23/02/2017, 02:43

Ngày 17/02/2017 Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2016.

Trong tình hình thị trường bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tiếp tục cạnh tranh gay gắt và các dịch vụ có tái bảo hiểm tăng trưởng ở mức thấp hoặc giảm, VINARE đã hoàn thành kế hoạch Hội đồng quản trị giao về hiệu quả kinh doanh.

Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 1.655,6 tỷ VND, tăng 2,4% so với năm trước. Lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ đạt 57,3 tỷ VND, tăng 73,1% so với năm 2015. Thu nhập hoạt động đầu tư và hoạt động khác đạt 213,5 tỷ VND, vượt 6,7% so với kế hoạch đề ra. Lợi tức trước thuế đạt 270,8 tỷ và vượt 4,1% kế hoạch năm.

Bên cạnh những thành tích trong hoạt động kinh doanh, VINARE đã chú trọng công tác cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường thông qua các hoạt động đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, phối hợp tham gia khảo sát và đánh giá rủi ro cho các dịch vụ lớn.

Đặc biệt trong năm 2016, VINARE đã tổ chức nhiều hội thảo: Hội nghị sơ kết Bảo hiểm Tàu cá theo Nghị định 76/2014/NĐ-CP của Chính phủ, tổ chức tổng kết, đánh giá và thảo luận về Bảo hiểm Nông nghiệp, và tổ chức hội thảo giới thiệu về Bảo hiểm Thiên tai cho thành phố Đà Nẵng. VINARE phối hợp với Swiss Re và Bảo Việt triển khai thành công sản phẩm Bảo hiểm Ung thư.

Theo kết quả đánh giá xếp hạng định kỳ hàng năm của A.M.Best, VINARE tiếp tục được duy trì mức xếp hạng B++ đối với Năng lực tài chính (triển vọng ổn định) và bbb (triển vọng tích cực) đối với Năng lực phát hành tín dụng.

Trong năm 2017, VINARE tập trung mọi nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh 2017, tăng cường nguồn lực cho các lĩnh vực, sản phẩm mới: Rủi ro thiên tai, Bancassurance và các sản phẩm bảo hiểm cho khu vực công, … và tiếp tục tăng cường chuỗi cung cấp giá trị gia tăng cho khách hàng. Bên cạnh đó, VINARE tập trung tăng cường năng lực quản trị rủi ro, năng lực chuyên gia tính toán và phát triển công cụ định phí nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững.

Thay mặt Ban Giám đốc điều hành, ông Phạm Công Tứ - Tổng Giám đốc Tổng công ty cảm ơn sự chỉ đạo sát sao của Hội đồn quản trị, Ban kiểm soát, cảm ơn Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho hoạt động của VINARE, cảm ơn các cổ đông, các đối tác của VINARE đã dành cho VINARE sự hợp tác chặt chẽ và bền vững trong quá trình hoạt động, cảm ơn toàn thể cán bộ công nhân viên đã làm việc hết sức mình vào việc thực hiện các mục tiêu 2016 cũng như các mục tiêu chiến lược phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các tin tức khác :

Liên kết Website