Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

Thông báo số 1041/TB-VSD ngày 26/3/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Thứ Sáu, 29/03/2019, 07:39

Căn cứ Thông báo số 1041/TB-VSD ngày 26/3/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông như sau:

Các tin tức khác :

Liên kết Website