Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá
  AUD 15982.69
  CAD 17819.4
  CHF 23698.45
  DKK 3510.77
  EUR 26453.66
  GBP 29980.9
  HKD 2981.21
  INR 338.26
  JPY 219.8
  KRW 20.7
  KWD 79343.65
  MYR 5586.02
  NOK 2568.08
  RUB 402.54
  SAR 6414
  SEK 2421.52
  SGD 17100.31
  THB 782.07
  USD 23265

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

Thông báo số 1927/TB-VSD ngày 18/6/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thứ Năm, 20/06/2019, 03:28
Căn cứ Thông báo số 1927/TB-VSD ngày 18/6/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông như sau:

Các tin tức khác :