Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

VINARE - 25 năm phát triển và đồng hành cùng thị trường bảo hiểm Việt Nam

Thứ Năm, 19/09/2019, 08:50

VINARE - 25 năm phát triển và đồng hành cùng thị trường bảo hiểm Việt Nam

Thực hiện Nghị định 100/CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ năm 1993 về việc mở cửa và phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, Công ty Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE), được thành lập ngày 27/9/1994 theo quyết định số 920/TC/TCCB của Bộ Tài chính. Là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước khi thành lập với số vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng, chức năng hoạt động chính của VINARE là: kinh doanh tái bảo hiểm trong và ngoài nước, cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường bảo hiểm, trung tâm trao đổi dịch vụ tái bảo hiểm, hạn chế dịch vụ bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài và đầu tư vốn theo luật định.

Trải qua chặng đường 25 năm kể từ ngày thành lập, dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ và Bộ Tài chính, sự chỉ đạo và hỗ trợ của SCIC, Swiss Re và các cổ đông, sự hợp tác  của các tổ chức bảo hiểm, tái bảo hiểm trong nước và quốc tế cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên, VINARE đã gặt hái được kết quả đáng khích lệ, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Giai đoạn 1994-2005: Cổ phần hóa thành công, kết thúc việc thực hiện qui chế tái bảo hiểm bắt buộc

Thực hiện  quyết định số 3089/QĐ-BTC ngày 10/10/2003 của Bộ Tài chính, năm 2005,  Công ty Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam đã cổ phần hóa thành công và chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước nắm giữ sang mô hình công ty cổ phần (Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc Gia Việt Nam – VINARE) với sự tham gia góp vốn của cổ đông Nhà nước và 13 công ty bảo hiểm phi nhân thọ đang hoạt động trên trên thị trường. Vốn điều lệ tại thời điểm cổ phần hóa là 343 tỷ VND. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình công ty cổ phần là một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động của VINARE với các mục tiêu chiến lược phát triển mới đầy thử thách. Trước năm 2005, hoạt động kinh doanh Tái bảo hiểm của VINARE được hỗ trợ bởi qui chế nhận Tái bảo hiểm bắt buộc thì sau 2005, khi cổ phần hóa thành công, qui chế này chấm dứt và được thay thế bằng các cam kết trao đổi dịch vụ giữa VINARE và các cổ đông sáng lập.

Giai đoạn 2005 – 2010: Phát hành bổ sung vốn và lựa chọn đối tác chiến lược, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán

Năm 2006 VINARE là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên và là một trong số 10 doanh nghiệp đầu tiên được niêm yết trên sàn chứng khoán. Năm 2007, VINARE  thực hiện dự án phát hành bổ sung vốn và lựa chọn đối tác chiến lược và hoàn thành dự án này trong  năm 2008. Tập đoàn Swiss Re – tập đoàn tái bảo hiểm hàng đầu trên thế giới với lịch sử hoạt động hơn 150 năm – đã trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của VINARE với tỷ lệ sở hữu 25% vốn điều lệ cùng các cam kết/hợp tác chiến lược đã tạo điều kiện cho VINARE được tiếp nhận những kinh nghiệm, công nghệ, sản phẩm bảo hiểm tiên tiến nhất thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của VINARE trên thị trường bảo hiểm trong nước và quốc tế. Giao dịch lựa chọn đối tác chiến lược của VINARE đã được tạp chí Finance Asia bình chọn là “Giao dịch thành công nhất của Việt Nam năm 2008”. Qua đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty đạt 672 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2008 đạt 1.907 tỷ đồng; Tổng tài sản đạt 2.723 tỷ đồng.

Giai đoạn từ 2011 – Nay: Tạo bước đột phá trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, xếp hạng tín dụng quốc tế; Tăng cường chuỗi giá trị gia tăng cho thị trường; Nâng tầm hoạt động và mở rộng quan hệ trao đổi dịch vụ trên thị trường quốc tế

VINARE đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về năng lực cạnh tranh: hoàn thành đề án tái cấu trúc bộ máy theo hướng chuyên môn hóa và kiểm soát hữu hiệu; chuẩn hóa các qui trình quản trị/quản lý rủi ro tiếp cận các chuẩn mực quốc tế; trang bị hệ thống IT tiên tiến: Core Reinsurance – Web XL, và các phần mềm quản trị khác như: quản trị khách hàng –ViCMS, quản trị hoạt động – ViOffice, quản trị nhân sự và tiền lương – ViHRM; đổi mới việc phân bổ tài sản đầu tư và quản lý rủi ro hoạt động; tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ và năng lực cung cấp giá trị gia tăng cho thị trường: cung cấp sản phẩm mới, các kỹ năng quản trị rủi ro, phương án tái bảo hiểm, chia sẻ thông tin thị trường và đào tạo cán bộ chuyên tái bảo hiểm, thực hiện các hoạt động nâng cao trách nhiệm cộng đồng...

VINARE hợp tác chặt chẽ với các công ty Tái bảo hiểm/công ty Bảo hiểm trong nước và quốc tế, luôn giữ vai trò đầu tàu trong việc thực hiện các chương trình Bảo hiểm của Chính phủ, cung cấp sản phẩm mới và các giải pháp phát triển bền vững phát triển thị trường: chương trình thí điểm bảo hiểm nông nghiệp, chương trình bảo hiểm tàu cá, đồng thời tham gia đóng góp vào các chương trình/giải pháp phát triển của thị trường: Bảo hiểm thiên tai, Bảo hiểm tài sản công, các chương trình Bảo hiểm Vi mô, quản trị rủi ro…, và mở rộng thị trường quốc tế, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển và nâng tầm hoạt động trên trường quốc tế.

Năm 2013, VINARE là doanh nghiệp bảo hiểm/tái bảo hiểm đầu tiên tại Việt Nam được Tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế A.M. Best xếp hạng. Đến năm 2019, xếp hạng năng lực tài chính (FSR) của VINARE đạt mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb+” đây là mức đánh giá xếp hạng cao nhất đối với các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm Việt Nam hiện nay.

Kể từ khi thành lập đến nay, mặc dù trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh gay gắt, kết quả kinh doanh của VINARE liên tục được cải thiện và phát triển. VINARE kiên định với chiến lược phát triển hiệu quả và bền vững, đề cao việc tuân thủ kỷ luật khai thác, kiểm soát chặt chẽ rủi ro, lấy hiệu quả hoạt động làm thước đo hành động, VINARE đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 16%/năm, doanh thu phí giữ lại tăng trưởng bình quân 23,4%/năm. Trong lĩnh vực đầu tư tài chính, thu nhập hoạt động đầu tư đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 27%/năm. Bình quân lợi nhuận trước thuế của Tổng công ty tăng trưởng 23%/năm. Tổng phí giữ lại cho thị trường trong 25 năm hoạt động đạt trên 14.000 tỷ đồng. Đã chi trả tiền bồi thường nhận tái bảo hiểm đầy đủ và kịp thời hàng chục nghìn tỷ đồng, góp phần ổn định sản xuất kinh doanh cho người được bảo hiểm. Số vốn đầu tư trở lại nền kinh tế hàng nghìn tỷ đồng/năm, đóng góp không nhỏ vào thu ngân sách …

Về năng lực tài chính, từ số vốn 40 tỷ từ ngày thành lập đến thời điểm 31.12.2018, các chỉ tiêu thể hiện năng lực tài chính của VINARE có sự tăng trưởng vượt bậc: Tổng tài sản đạt 6.456 tỷ đồng; Vốn điều lệ 1.310 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu 2.812 tỷ đồng; Dự phòng phí nhận tái bảo hiểm đạt 874 tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường thời điểm 31.12.2018 đạt 3.220 tỷ đồng.

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh và những đóng góp cho thị trường bảo hiểm Việt Nam trong 25 năm qua, VINARE đã vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và Huân chương Độc lập hạng Ba và nhiều danh hiệu cao quý khác.

VINARE đã nhiều năm được xếp hạng trong Top 30 doanh nghiệp minh bạch nhất của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Năm 2018, VINARE đã vinh dự được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh.

VINARE liên tục được vinh danh trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất, Top 5 Doanh nghiệp ngành bảo hiểm có lợi nhuận tốt nhất do Chương trình xếp hạng Profit500 của Vietnam Report và VietnamNet công bố.

Trong chặng đường sắp tới, thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2020 và Đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 của Chính phủ, VINARE đã và đang thiết lập một chiến lược phát triển trên tầm cao mới với một kế hoạch hành động tích cực, tiếp tục cam kết mạnh mẽ việc cung cấp các giải pháp dài hạn và dịch vụ chất lượng quốc tế cho thị trường trong nước và khu vực, tham gia vào các chương trình bảo hiểm của Chính phủ,  đồng hành và hỗ trợ thị trường bảo hiểm Việt Nam hướng tới sự phát triển bền vững và hiệu quả và thực thi trách nhiệm cộng đồng trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội.

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website