Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

VINARE: Tăng trưởng mạnh về doanh thu 2019

Thứ Hai, 16/03/2020, 09:07

VINARE: Tăng trưởng mạnh về doanh thu 2019

 

Năm 2019 là năm Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (VINARE) nối tiếp chuỗi thành công bằng việc hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó. Đặc biệt, doanh thu phí tái bảo hiểm đạt 2.221 tỷ VND, tăng 23,2% so với 2018, vượt 13% so với chỉ tiêu kế hoạch. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây. 

Các nghiệp vụ tái bảo hiểm có mức tăng trưởng cao bao gồm nghiệp vụ Tài sản, tăng 31,9%; nghiệp vụ Kỹ thuật tăng trưởng 7,8%; và nghiệp vụ Bảo hiểm cho người vay vốn tăng 2,7 lần so với năm trước.

Tình hình doanh thu tăng trưởng khả quan, song tình hình tổn thất trong năm 2019 lại không thuận lợi cho VINARE nói riêng và thị trường bảo hiểm nói chung. Bảo hiểm Tài sản liên tục xảy ra các tổn thất lớn, điển hình là các vụ cháy tại Công ty TNHH White Feathers International, Công ty TNHH Điện tử DONGYANG, Công ty Thép Pomina 2, Khu Công nghiệp Sóng thần 2, … Bảo hiểm Thân tàu vẫn tiếp tục tình trạng tổn thất xấu từ nhiều năm nay, tổn thất lớn nhất trong năm là vụ nổ và cháy tàu Âu Lạc tại Hong Kong.

Về hoạt động đầu tư tài chính, lợi nhuận đầu tư đạt 301,5 tỷ VND, tăng 16% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế đạt 332,1 tỷ VND, tăng 5,2% so với năm 2018.

  Bước sang năm 2020, dự báo tình hình kinh tế thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp, đặc biệt là thiên tai dịch bệnh… đã tạo ra sự bất ổn định có nguy cơ tác động tiêu cực đến kinh tế và thương mại toàn cầu. Trong lĩnh vực bảo hiểm, dự báo tình hình cạnh tranh tiếp tục gay gắt và tổn thất diễn biến phức tạp, đặc biệt là tổn thất tài sản.

Theo đó, kế hoạch đặt ra cho năm 2020 của VINARE khá thận trọng trong tình hình thị trường biến động. Cụ thể: doanh thu phí nhận dự kiến tăng trưởng 15,5%, lợi nhuận trước thuế tăng 7%. VINARE sẽ tiếp tục đẩy mạnh các nghiên cứu/đề xuất trong lĩnh vực bảo hiểm công và tập trung nguồn lực cho lĩnh vực bảo hiểm công như Bảo hiểm Tài sản công, Rủi ro thiên tai, Nông nghiệp ... Bên cạnh đó, VINARE tiếp tục tăng cường chuỗi cung cấp giá trị gia tăng và năng lực tái bảo hiểm cho khách hàng. VINARE kiên trì thực hiện chủ trương tăng cường quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả nghiệp vụ và quản trị chi phí theo hướng hiệu quả để hoàn thành kế hoạch kinh doanh 2020.  

 

 

 

 

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website