Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

VINARE được nhận Giấy khen “Đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về Thuế năm 2017” của Cục thuế Hà Nội

Thứ Tư, 10/10/2018, 03:13

Ngày 29/9/2018, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị “Tuyên dương khen thưởng Người nộp thuế thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2017” nhằm tôn vinh, ghi nhận thành tích và sự đóng góp của doanh nghiệpdoanh nhân trong việc chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật thuế.

Để ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và người nộp thuế nói chung trong việc tuân thủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, Cục Thuế TP Hà Nội đã tuyên dương 413 tổ chức, cá nhân có đóng góp lớn cho ngân sách và thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Năm 2017, Cục Thuế TP Hà Nội đã hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách với tổng thu cân đối là 192.789 tỷ VND, đạt 102,8% dự toán pháp lệnh, tăng 18,1% so với năm trước. Hà Nội tiếp tục là một trong hai thành phố dẫn đầu cả nước về số lượng và tỷ trọng đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp với tỷ lệ nộp thuế của doanh nghiệp đạt 36%.

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) đã rất vinh dự là một trong  413 tổ chức, cá nhân được nhận Giấy khen “Đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về Thuế năm 2017” của Cục thuế Hà Nội.

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website