Chuyên mục

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiểu

Tin tức & Sự kiện » Thông Tin VINARE

VINARE nằm trong Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2018

Thứ Tư, 31/10/2018, 08:10

Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) năm thứ hai liên tiếp được nằm trong bảng xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất 2018 - Xếp thứ 5/15 Top Doanh nghiệp ngành bảo hiểm có lợi nhuận tốt nhất do Chương trình xếp hạng Profit500 của Vietnam Report và VietnamNet công bố.

Bảng xếp hạng Profit500 - Bảng xếp hạng 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Công ty Vietnam Report, được định kỳ công bố thường niên từ năm 2017 bởi Báo VietnamNet. Thứ hạng của doanh nghiệp sẽ được đánh giá khách quan từ cao xuống thấp dựa trên việc tính điểm đối với 3 tiêu chí chính là Lợi nhuận trước thuế, Tổng doanh thu và chỉ số Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu. Các tiêu chí về Quy mô tài sản, Quy mô lao động, tiềm năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và Uy tín trên truyền thông của doanh nghiệp sẽ là các tiêu chí tham chiếu để hoàn thiện Bảng xếp hạng.

Profit500 tôn vinh các Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất, những cột trụ trương lai cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và quảng bá thương hiệu tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế.

Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất
(Bảo hiểm )

STT

PROFIT500

Doanh nghiệp

1

78

TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT NHÂN THỌ

2

104

CÔNG TY CP PVI

3

168

TỔNG CÔNG TY BẢO HIỂM BẢO VIỆT

4

193

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM

5

203

TỔNG CÔNG TY CP TÁI BẢO HIỂM QUỐC GIA VIỆT NAM

6

241

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ ACE

7

290

TỔNG CÔNG TY CP BẢO MINH

8

303

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

9

304

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN

10

309

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM SAMSUNG VINA

11

337

CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

12

342

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM PETROLIMEX

13

427

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ MSIG VIỆT NAM

14

433

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM BẢO VIỆT TOKIO MARINE

15

499

TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 

Các tin tức khác :

Liên kết Website