Thông tin Thị Trường

Bảo hiểm thế giới: vượt qua cơn bão đại dịch năm 2020  
(03/08/2020)

Đại dịch COVID-19 sẽ gây ra suy thoái kinh tế sâu sắc nhất kể từ những năm 1930. Theo dự báo, tổng sản phẩm quốc nội ...

COVID-19 đưa rủi ro công nghệ trở thành mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp  
(24/07/2020)

Theo cuộc khảo sát của Công ty luật toàn cầu Clyde & Co và Tổ chức mạng lưới chuyên nghiệp Winmark, rủi ro công nghệ và ...

Những thực tế của mùa tái tục tái bảo hiểm trong đại dịch  
(03/07/2020)

Mặc dù các công ty bảo hiểm có thể đảm bảo đủ năng lực tái bảo hiểm trong mùa tái tục ngày 1 tháng 6 và ngày 1 tháng 7

Liên kết Website