Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Báo cáo Phát triển bền vững

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home2/vinarec1/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 338

AM Best khẳng định xếp hạng của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE) năm 2024

Trong kỳ đánh giá năm 2024, AM Best tiếp tục khẳng định năng lực tài chính (FSR) mức B++ (Tốt) và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành (ICR) mức “bbb+” (Tốt) của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VINARE). Triển vọng của năng lực tài chính và năng lực tín dụng dài hạn của tổ chức phát hành ở mức ổn định (stable). Thêm vào đó, trong kỳ đánh giá năm nay, AM Best bổ sung tiêu chí xếp hạng tín nhiệm trong phạm vi quốc gia (National Scale Rating – NSR), được quy đổi từ kết quả xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, NSR của VINARE là aaa.VN, mức cao nhất tại Việt Nam với triển vọng ổn định. Mức xếp hạng đã phản ánh tình hình tài chính vững mạnh của VINARE, đồng thời cũng phản ánh kết quả kinh doanh tốt, hồ sơ năng lực kinh doanh ổn định, và khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) phù hợp.

Theo nhận định của tổ chức AM Best, sức mạnh tài chính của VINARE được duy trì ở mức rất tốt được thể hiện qua chỉ số an toàn vốn (Best’s Capital Adequacy Ratio – BCAR) hiện ở mức cao nhất. Tỷ lệ biên khả năng thanh toán năm 2023 của VINARE tiếp tục vượt yêu cầu tối thiểu với biên độ rộng. Về mặt nghiệp vụ, khi khai thác các dịch vụ lớn VINARE có rủi ro khi phụ thuộc tương đối vào các nhà tái bảo hiểm, tuy nhiên rủi ro này được giảm bớt do các nhà tái bảo hiểm của VINARE có mức độ tín nhiệm cao.

AM Best đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của VINARE rất tốt, thể hiện bởi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 5 năm là 10,2% (2019-2023). Kết quả kinh doanh nghiệp vụ của VINARE ghi nhận kết quả tốt với tỷ lệ kết hợp ở mức 98%, chủ yếu nhờ vào kết quả tốt từ các nghiệp vụ cốt lõi như nghiệp vụ Tài sản và Kỹ thuật. Hoạt động đầu tư tiếp tục là đóng góp chính vào kết quả kinh doanh tổng thể của VINARE với tỷ suất lợi nhuận ròng là 10,1% trong năm 2023 (so với 5,8% của năm 2022). VINARE tiếp tục đạt kết quả kinh doanh có lãi trong quý đầu năm 2024 nhờ vào tỷ lệ bồi thường ổn định và cải thiện về chi phí. Thời gian tới, AM Best kỳ vọng VINARE sẽ tiếp tục đạt được kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, nhờ vào việc duy trì tốt hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ và đầu tư.

Vị thế kinh doanh của VINARE được đánh giá là ổn định. Là một công ty tái bảo hiểm quốc gia, VINARE đã thiết lập mối quan hệ lâu dài với các công ty bảo hiểm trong nước và củng cố vị thế trên thị trường nhiều năm qua. Tổng công ty có danh mục khai thác đa dạng ở nhiều nghiệp vụ và có sự cân bằng tốt giữa các dịch vụ thương mại và bán lẻ.

Khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM) được đánh giá là phù hợp với khả năng tiếp nhận rủi ro rõ ràng, có hệ thống các văn bản báo cáo và phương pháp quản lý rủi ro thận trọng của VINARE. Khung quản trị rủi ro và năng lực mô hình hóa rủi ro đã đem lại lợi ích trong hoạt động quản trị rủi ro của Tổng Công ty, và tiếp tục được kỳ vọng tiếp tục được cải thiện với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật từ Swiss Re.

(Theo AM Best – Singapore – 31/05/2024)

Liên kết Website