Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home2/vinarec1/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 291

Tác động của yếu tố ESG đến đánh giá xếp hạng của AM Best

Những điểm chính

• ESG (môi trường, xã hội và quản trị) ngày càng trở thành một chủ đề quan trọng đối với các công ty bảo hiểm, cơ quan quản lý, nhà đầu tư, các tổ chức xếp hạng và các đối tượng tham gia thị trường khác.

• Trong tổng số các thứ bậc xếp hạng (rating actions) trên toàn cầu được công bố bởi AM Best từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021, ESG được xem là nhân tố chính trong 13% trên tổng số. Trong đó, 69% là đánh giá tiêu cực (negative) và 31% là tích cực (positive).

• Các công ty bảo hiểm phi nhân thọ chiếm 85% trong tổng số các công ty bảo hiểm được đánh giá theo ESG, các công ty bảo hiểm nhân thọ/sức khỏe chiếm 15%.

• Gần 3/4 các hoạt động xếp hạng dựa trên ESG áp dụng đối với các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ.

• Phần lớn các thay đổi thứ bậc xếp hạng về ESG là do các thiệt hại liên quan đến thời tiết và quản trị. Trong một số trường hợp, có từ 2 yếu tố ESG trở lên là nhân tố quyết định mức xếp hạng.

Công bố liên quan đến ESG

Các quy định pháp lý gần đây đối với các tổ chức xếp hạng tín nhiệm (Credit Rating Agencies – CRA) do Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) ban hành bắt buộc các CRA phải công khai thông tin liên quan đến ESG được sử dụng là nhân tố chính để xác định mức xếp hạng. Biểu mẫu công bố xếp hạng (RDF) đi kèm với tất cả các thứ bậc xếp hạng của AM Best công khai bất kỳ yếu tố ESG nào được sử dụng là tiêu chí chính của việc xếp hạng, bao gồm bất kỳ thay đổi nào trong xếp hạng năng lực tín dụng của tổ chức phát hành, triển vọng hoặc trạng thái đang xem xét của đơn vị được xếp hạng. Báo cáo này nêu chi tiết về các hoạt động xếp hạng tích cực, bao gồm thăng hạng hoặc thay đổi tích cực của mức xếp hạng đang xem xét và các thay đổi về triển vọng, chẳng hạn như từ Ổn định sang Tích cực, hoặc Tiêu cực sang Ổn định. Bản báo cáo cũng nêu chi tiết về việc xếp hạng tiêu cực, bao gồm xuống hạng, những thay đổi tiêu cực của mức xếp hạng đang xem xét và những thay đổi về triển vọng, chẳng hạn như từ Ổn định thành Tiêu cực hoặc Tích cực thành Ổn định. Việc khẳng định triển vọng không có thay đổi bị loại trừ và không được coi là hành động xếp hạng trong báo cáo này.

Các yếu tố thúc đẩy việc xếp hạng liên quan đến ESG

AM Best đã xác định các yếu tố ESG trong quá trình định hạng là nhân tố đầu tiên khi đánh giá xếp hạng. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến bất kỳ hoặc toàn bộ bốn yếu tố cơ bản trong Phương pháp xếp hạng tín nhiệm của Best (BCRM): tình hình tài chính vững mạnh, kết quả kinh doanh, hồ sơ năng lực kinh doanh và khung quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM). Các yếu tố ESG được xác định cho giai đoạn này được liệt kê dưới đây:

• Thảm họa tự nhiên hoặc các thiệt hại liên quan đến thời tiết (bao gồm bài đánh giá khả năng chịu đựng và rủi ro không theo mô hình)

• Các rủi ro môi trường khác (bao gồm rủi ro chuyển đổi và rủi ro trách nhiệm pháp lý)

• Rủi ro danh tiếng bắt nguồn từ các yếu tố môi trường, xã hội hoặc quản trị

• Quản trị

Các yếu tố ESG trong BCRM

Các yếu tố ESG có thể ảnh hưởng đến mức độ tín nhiệm của công ty bảo hiểm và ảnh hưởng đến tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và danh tiếng của công ty.

Các yếu tố môi trường được coi là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tình hình tài chính vững mạnh và kết quả kinh doanh của một số công ty bảo hiểm do tác động có thể xảy ra nhanh chóng, bất ngờ và tương đối lớn của các thiệt hại do thời tiết. Trước thực trạng rủi ro môi trường, AM Best thường phân loại các rủi ro liên quan đến thời tiết như bão, cháy rừng, hạn hán và lũ lụt là các tổn thất gây ra bởi rủi ro khí hậu. AM Best kỳ vọng các công ty bảo hiểm nhận bảo hiểm cho các rủi ro liên quan đến thời tiết phải chứng minh được họ có thể quản lý chúng một cách hiệu quả – bao gồm cả tác động của xu hướng biến đổi khí hậu – và có đủ tài chính để khắc phục những tổn thất tiềm ẩn liên quan.

Đối với các yếu tố xã hội, AM Best chủ yếu tập trung vào những thay đổi trong hành vi xã hội và nhân khẩu học, mang lại cả thách thức và cơ hội cho các nhà bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm đáp ứng được nhu cầu luôn đổi mới của khách hàng và cho phép khách hàng quyền truy cập vào dữ liệu sẽ thành công hơn trong việc bảo vệ vị thế thị trường của họ. Ngoài ra, hồ sơ năng lực kinh doanh của công ty bảo hiểm có thể bị ảnh hưởng tiêu cực sau một vụ bê bối liên quan đến ESG, chẳng hạn như vi phạm dữ liệu, có khả năng gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và thương hiệu của công ty. Một sự cố như vậy có thể gây ra hậu quả đối với công ty trong việc phát triển khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại.

Các yếu tố quản trị được xem xét một cách rõ ràng theo bộ tiêu chí ERM cho cả các yếu tố tài chính và phi tài chính. Đánh giá của AM Best về khung quản lý rủi ro của công ty bảo hiểm cho thấy cái nhìn toàn diện về hệ thống quản lý rủi ro của công ty bảo hiểm và các chiến lược, quy trình, công cụ và chủ sở hữu liên quan của công ty.

Phân tích hoạt động xếp hạng liên quan đến ESG

Khi các yếu tố ESG ảnh hưởng đến kết quả xếp hạng tích cực hoặc tiêu cực, AM Best phải xem xét liệu ESG có phải là nhân tố chính của sự thay đổi hay không.

Ví dụ: các công ty gặp tổn thất ngoài dự kiến và mức độ hấp thụ rủi ro, chẳng hạn như các biện pháp bảo vệ không đầy đủ trước các tổn thất do thời tiết có thể dẫn đến sự xấu đi của tình hình tài chính hoặc kết quả kinh doanh.

Ngược lại, các công ty khắc phục được tổn thất hơn dự kiến và cải thiện tình hình hoạt động của họ – chẳng hạn, thông qua các biện pháp quản trị được tăng cường – có thể nhận được xếp hạng tích cực.

(Theo AM Best – Tháng 7/2021)

Liên kết Website