Chuyên mục

Bản tin BH - TBH

Báo cáo thường niên

Báo cáo Phát triển bền vững

Xếp hạng tín nhiệm

Cho Thuê Văn Phòng

Thông tin cố phiếu

Tỷ Giá

Tỷ giá   Tỷ giá

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /home2/vinarec1/public_html/wp-content/themes/vinare/single.php on line 338

Các công ty tái bảo hiểm có thể đánh giá thấp mức độ rủi ro thiên tai khoảng 33% – 50%

Các nhà phân tích tại Công ty xếp hạng tín nhiệm toàn cầu S&P cho rằng các công ty tái bảo hiểm có thể đang đánh giá thấp mức độ rủi ro thiên tai khoảng từ 33% đến 50%, bất chấp những nỗ lực gần đây nhằm kết hợp tốt hơn những nghiên cứu về biến đổi khí hậu vào mô hình kinh doanh của họ.

Một cuộc kiểm tra độ ổn định mới của Công ty xếp hạng tín nhiệm này đã nêu bật khả năng biến động đáng kể về lợi nhuận và vốn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với tần suất và cường độ của thời tiết khắc nghiệt cũng như tổn thất được bảo hiểm.

Kịch bản thực nghiệm của cuộc kiểm tra trên cho thấy tổn thất được bảo hiểm của ngành khoảng 150 tỷ USD với tần suất 10 năm xảy ra 1 lần, nhưng ngành bảo hiểm lại đang mô hình hóa quy mô tổn thất này ít có khả năng xảy ra hơn nhiều ở tần suất 20 năm xảy ra 1 lần và 30 năm xảy ra 1 lần.

Kết quả của kịch bản cho thấy có sự gia tăng đáng kể về vốn mà các công ty bảo hiểm/tái bảo hiểm có thể cần phải có để giải quyết rủi ro thiên tai của mình, có thể tổng cộng lên tới khoảng 21,7 tỷ USD cho ngành bảo hiểm.

Ngoài ra, mức độ rủi ro được mô hình hóa đối với một sự kiện có tần suất 10 năm xảy ra 1 lần của ngành bảo hiểm sẽ tăng tổng cộng ít nhất khoảng 7,4 tỷ USD.

71% các công ty tái bảo hiểm trả lời khảo sát của S&P cho biết họ đã xem xét vấn đề biến đổi khí hậu trong các dữ kiện định phí của mình, nhưng chỉ có 35% công ty tái bảo hiểm đã đưa yếu tố cấu thành cụ thể về biến đổi khí hậu vào phí tái bảo hiểm.

Thị trường được coi là đang được bảo vệ ở một mức độ nào đó nhờ khả năng định lại phí bảo hiểm hàng năm đối với hầu hết các đơn bảo hiểm tài sản, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng các công ty tái bảo hiểm không nên phụ thuộc quá nhiều vào giải pháp này, vì tỷ lệ phí bảo hiểm trong lịch sử chưa thay đổi đến mức cần thiết để phản ánh cả những tổn thất do khí hậu trong tương lai.

Ông Dennis P. Sugrue, nhà phân tích tín dụng của S&P cho biết: “Rủi ro chưa được mô hình hóa và những khó khăn cố hữu trong việc quy các hiện tượng cực đoan do biến đổi khí hậu tạo ra rủi ro nên biến đổi khí hậu có thể không được phản ánh đầy đủ trong mô hình hóa thiên tai của các công ty tái bảo hiểm, đặc biệt là trong ngắn hạn”.

“Chúng tôi cho rằng các công ty có cách tiếp cận chủ động hơn để hiểu và thích ứng với rủi ro khí hậu sẽ được bảo vệ tốt hơn trước sự biến động về vốn và lợi nhuận trong tương lai liên quan đến những tổn thất do khí hậu.”

S&P coi rủi ro vật chất của biến đổi khí hậu là yếu tố chính trong việc xếp hạng tín nhiệm đối với 19 trong số 21 công ty tái bảo hiểm được xếp hạng hàng đầu chủ yếu thông qua các đánh giá về mức độ rủi ro của họ.

Công ty xếp hạng tín nhiệm này bảo lưu rằng các công ty có cách tiếp cận chủ động hơn để hiểu và thích ứng với rủi ro khí hậu sẽ được bảo vệ tốt hơn trước sự biến động về vốn và lợi nhuận trong tương lai liên quan đến tổn thất do khí hậu.

(Theo Reinsurance News 23/9/2021)

Liên kết Website